مصطفی ناصحی

وب نوشته‌های یک آینده‌پژوه دغدغه‌مند

مصطفی ناصحی

وب نوشته‌های یک آینده‌پژوه دغدغه‌مند

مصطفی ناصحی

مصطفی ناصحی؛
دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی؛
کارشناس ارشد مدیریت؛
کارشناس تحلیل سیستم‌ها؛
به زعم خودم، دغدغه‌مند؛
و انشاءالله، همیشه مشتاق یادگیری...

۱ مطلب با موضوع «آموزش زبان عربی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
پیش نویس: از امشب روزی چند صفحه از کتاب صرف ساده رو میخونم و اینجا خلاصه شو می‌نویسم انشاءالله. یادگرفتن زبان عربی از مقدمات تسلط به مفاهیم قرآن و سنته و زمینه ساز برداشت از قرآن و سنت. در باب ضرورت برداشت از قرآن و سنت، شاید جای دیگه حرف بزنم. هرچند، حرفهای شنیدنی رو دیگران زده‌اند و بهتر از من هم!

------

  • موضوع علم صرف: کلمات به طور مستقل
  • انواع کلمه: اسم و فعل و حرف
  • اسم: کلمه‌ای که معنای مستقل دارد و زمان ندارد.
  • انواع اسم: اسم ذات، اسم معنی و صفت.
  • اسم ذات: شیء خارجی متکی به خود. مثل کتاب، صدر، علی.
  • اسم معنی: مفهوم ذهنی مستقل از اشیاء. مثل کتابت، صدارت، علوّ
  • صفت: مفهوم ذهنی متکی به اشیاء. مثل کاتب، صادره، عالی